MONACO

BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ THỊNH VƯỢNG 
BÊN BỜ ĐỊA TRUNG HẢI

PARIS

CHẤT SỐNG CHÂU ÂU 
HÀO HOA

LONDON

BIỂU TƯỢNG CỦA NÉT GIAO THOA 
TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI

ZURICH

THÀNH PHỐ TOÀN CẦU 
VỚI CHẤT LƯỢNG SỐNG TỐT NHẤT THẾ GIỚI